Gedurende het project Draaistel Modificatiestraat, waarbij er nieuwe magneetremmen onder de ICMm 1 en 2 werden geplaatst, ben ik werkzaam geweest in twee rollen:

Technisch schrijver: Beschrijven van de technische werkprocessen die nodig waren voor dit project. Doel: heldere en duidelijke werkinstructies voor de monteurs.
Technisch documentalist: Zorgvuldig en efficiënt doorvoeren van wijzigingen in de technische projectdocumentatie. Doel: actualiteit en volledigheid van de projectdocumentatie en borging van de technische configuratie.