In opdracht van de Gemeente Leeuwarden was ik verantwoordelijk voor de de begeleiding  en organisatie van de Scenariodagen Banenplan Noord Nederland. Daarnaast heb ik me beziggehouden met het ontwerpen van het programma en het bedenken van creatieve werkvormen, om de doelstelling van deze dagen te realiseren:  het verkrijgen van input voor een lobbydocument richting de Tweede Kamer om meer banen te genereren in Noord Nederland.

Deelnemende organisaties:

Provincies Groningen/Friesland/Drenthe, Gemeente Assen/Groningen/Emmen/Leeuwarden, VNO NCW, UWV, Stichting van de Arbeid