Uitwerken van het assemblage- en productieproces in een Value Stream Map.

Doel: inventariseren van knelpunten en advies geven over een aantal verbeterpunten om beide processen te optimaliseren.