Time2Meet is een programma dat is opgezet om het ‘anders’ en onverwacht ontmoeten te stimuleren en aan te jagen en daarmee professionele uitwisseling te bevorderen: serendipity. Time2Meet is bestemd voor alle co-workers bij S2M050 en neemt inmiddels een vaste plek in de werkweek in.

Door het gebruik van actieve en creatieve werkvormen, zullen de gebruikers van de open lounge elkaar op een andere manier ontmoeten en leren kennen. Ontmoeting op basis van drijfveren en passies in plaats van maskers en rollen. Deze creatieve werkvormen zijn gebaseerd op improvisatietechnieken vanuit de theaterwereld.

Time2Meet vindt twee keer per week plaats en duurt een kwartier. Het programma kent een vast stramien waarin de volgende onderdelen aan bod moeten komen:

  • kennismaken & ontmoeten
  • uitwisselen & delen
  • verbinden & contact maken

Verder zijn een aantal andere zaken belangrijk:

De sessies moeten de nodige energie, fun en flow bevatten. Het maken van fouten is belangrijk. Van het maken van ‘fouten’ leer je. Dus bij het maken van een ‘fout’ maak je een diepe buiging en je krijgt applaus van de groep. De oefeningen zijn vaak ‘out of your comfortzone’, waardoor je leert om ook over je eigen drempels heen te stappen.