Opzet/aanjagen van  ‘De Verzoamelstee Bedum’

De Verzoamelstee is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen in de Gemeente Bedum. Een plek waarop een toegankelijke manier informatie wordt gegeven over allerlei sociale onderwerpen, maar waar ook verbindingen tussen dorpsgenoten tot stand worden gebracht.

Het doel van ‘De Verzoamelstee’ is het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen, en het vinden van aansluiting bij de huidige maatschappij. Een belangrijk hulpmiddel is de inzet van tablets, om zowel de offline en online verbinding tot stand te brengen. Verzoamelstee Bedum is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Bedum, Stichting De Hoven en inwoners uit Bedum.